Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації

Державний департамент з питань зв'язку та інформатизації (Держзв'язку) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Мінтрансзв'язку та підпорядковується йому.

Основними завданнями Держзв'язку є:

Участь у реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування    радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;

Здійснення державного управління у сферах телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку;

Узагальнення практики застосування та підготовка пропозицій щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до його компетенції, розроблення та організація виконання актів законодавства, здійснення контролю за їх реалізацією;

Розроблення та здійснення заходів щодо розвитку і вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування та мереж поштового зв'язку, підвищення їх якості, доступності і забезпечення сталого функціонування;

Участь у формуванні Національної програми інформатизації та забезпечення її виконання;

Сприяння розвитку підприємництва на конкурентних засадах у сферах телекомунікацій, інформатизації,     користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку, проведення у цих сферах державної інвестиційної та антимонопольної політики;

Створення умов для інтеграції сфер телекомунікацій, інформатизації, користування радіочастотним ресурсом України та надання послуг поштового зв'язку у європейський та світовий інформаційний простір.

Контактна інформація